Na ubiegłotygodniowej sesji Rady Gminy podjęto dwie uchwały skracające czas pobierania opłat parkingowych. Tak więc w sezonie letnim 2020, strefa płatnego parkowania Gminie Rewal będzie obowiązywać od 1 lipca do 31 sierpnia.

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii oraz negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi dla mieszkańców i przedsiębiorców, Wójt wraz z Radą Gminy uznali, iż zasadnym jest dokonanie zmian w zakresie terminów pobierania opłat na parkingach zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal.