Zmiany organizacyjne CIPR-u

Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji działa nieprzerwanie od 2001 roku. Na początku swego istnienia funkcjonowało jako jednostka Urzędu Gminy w Rewalu. W roku 2014 w wyniku restrukturyzacji, jednostka została przekształcona w wydział i weszła w skład Urzędu Gminy.

Aktualnie CIPR złożony jest z dwóch referatów: Referatu Turystyki i Promocji oraz Referatu Sportu i Rekreacji, które współdziałają ze sobą w zakresie istotnych dla rozwoju gminy dziedzin takich jak promocja gminy, organizacja wydarzeń kulturalnych rozrywkowych i sportowych, zarządzanie obiektami sportowymi, administrowanie plażami, kontakty ze środkami masowego przekazu i wiele innych. Ogólne zasady działania nowopowstałego wydziału nie różnią się znacznie od działania starego CIPR-u.

Dane teleadresowe:

Siedziba Wydziału Centrum Informacji Promocji i Rekreacji

Urząd Gminy Rewal

72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

Pokój nr 03 (przyziemie)

Tel. 91 384 90 32, 91 384 90 10

Referaty Wydziału CIPR:

Referat Turystyki i Promocji

Urząd Gminy Rewal

72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

Pokój nr 03 (przyziemie)

Tel. 91 384 90 32, 91 384 90 10

Pracownicy:

P.O. Kierownika Referatu Turystyki i Promocji

Daria Mazur

tel. 91 384 90 32, e-mail dmazur@rewal.pl

Specjalista

Marta Szefs

tel. 91 384 90 32, e-mail mszefs@rewal.pl

Podinspektor

Agata Smoczyk

tel. 91 384 90 10, e-mail asmoczyk@rewal.pl

Inspektor

Łukasz Tylka

tel. 91 384 90 10, e-mail ltylka@rewal.pl

Inspektor

Joanna Błachuta

tel. 91 386 26 29, e-mail cipr@rewal.pl

 

Referat Sportu i Rekreacji

Hala Widowiskowo – Sportowa

72-344 Rewal, ul. Szkolna 1

Tel. 91 386 26 29, 91 386 29 93

Tel./Faks 91 386 29 94

 

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Niechorzu

72-350 Niechorze, ul. Leśna 3

Tel./Faks + 91 386 36 84, e-mail: pmucha@rewal.pl

 

Kompleks sportowo- rekreacyjny w Rewalu

72-344 Rewal, ul. Szkolna 1

Tel. 91 386 29 93, Tel./Faks 91 386 29 94, e-mail: tlachawczak@rewal.pl

 

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Pobierowie

72-346 Pobierowo, ul. Moniuszki 4,

Tel./Faks +48 91 387 71 78, e-mail: jnowak@rewal.pl

 

Pracownicy Referatu Sportu i Rekreacji Niechorze:

P.O. Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji

Kierownik Obiektu Sportowego w Niechorzu

Piotr Mucha

72-350 Niechorze, ul. Leśna 3

Tel./Faks + 91 386 36 84, e-mail: pmucha@rewal.pl

Gospodarze obiektu

Robert Ptaszyński

Maciej Dukiewicz

Pracownik socjalny

Beata Sacharuk

 

Rewal:

Kierownik Obiektu Sportowego w Rewalu

Tomasz Lachawczak

72-344 Rewal, ul. Szkolna 1

Tel. 91 386 29 93, Tel./Faks 91 386 29 94, e-mail: tlachawczak@rewal.pl

Gospodarze obiektu

Patryk Matuszak

Robert Tylka

Elżbieta Semetkowska

Pracownik socjalny

Anna Kłosowska

 

Pobierowo:

Kierownik Obiektu Sportowego w Pobierowie

Jacek Nowak

72-346 Pobierowo, ul. Moniuszki 4,

Tel./Faks +48 91 387 71 78, e-mail: jnowak@rewal.pl

Gospodarze obiektu:

Piotr Siniowski

Rafał Jarocki