ZMIANA PRACY URZĘDU GMINY REWAL
Godziny pracy Urzędu:
do 29 maja 2020r.     7.15 – 21.00
od 1 czerwca 2020r.   7.30 – 15.30

  Od 25 maja 2020r. zostanie uruchomione Biuro Obsługi Klienta,  które jest zlokalizowane na wprost głównego wejścia do budynku Urzędu.

Pracownik zajmujący się obsługą interesantów, poinformuje o zakresie działania poszczególnych referatów Urzędu oraz udzieli wszelkiej informacji odnośnie załatwianej sprawy.

W BOK-u dostępne będą również wzory druków obowiązujących          w Urzędzie, które pracownicy Urzędu pomogą uzupełnić. Zadaniem BOK będzie kompleksowa obsługa interesanta bez konieczności przemieszczania się po budynku Urzędu.

Celem utworzenia Biura Obsługi Klienta jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa interesantów        i pracowników Urzędu w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2, w związku z tym prosimy o przestrzeganie poniższych procedur:
1. Po wejściu na teren budynku Urzędu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  
2. Wymagane jest noszenie osłon ust i nosa przez interesantów  oraz pracowników obsługujących w Biurze Obsługi Klienta.  
3. Przestrzeganie założenia, że przy obsłudze klienta nie może przebywać więcej niż 1 osoba.