Zawiadamiam, że 09 października 2014r. /czwartek/ odbędzie się zebranie wiejskie w świetlicy przy ul. Słowackiego – o godz. 18.00. Porządek zebrania:

1. OTWARCIE ZEBRANIA.
2. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.
3. INFORMACJA SOŁTYSA DOT:
– OCENY SEZONU LETNIEGO
– NASADZANIA DRZEWOSTANU W REWALU
– AKTUALNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z MIEJSCOWOŚCIĄ POINFORMOWANIE W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
– TEMATYKA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA MIEJSCOWOŚCI
4. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOT: SPRAW BIEŻĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI STAN FINANSÓW GMINY REWAL I PLANU NAPRAWCZEGO
5. SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI (W TYM INFORMACJA KOMENDANTA POLICJI W REWALU)

SERDECZNIE ZAPRASZAM SOŁTYS REWALA