Zapraszamy na zebranie wiejskie, które odbędzie się w Śliwinie o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej  22.10.2014r. – Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Sołtysa – sprawy bieżące
4. Informacja Wójta Gminy Rewal – sprawy bieżące Gminy Rewal
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
Jarosław Zelwak Sołtys