Zawiadamiam, że 13 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.00
odbędzie się  zebranie wiejskie mieszkańców Pobierowa
w Zespole Szkól Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 2 w Pobierowie

Proponowany porządek zebrania:
Otwarcie zebrania i stwierdzenie qorum (na podstawie listy obecności);
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Podsumowanie sezonu letniego 2014 r.
Informacja na temat zmian w ordynacji wyborczeji;
Informacje Wójta Gminy:
dotyczące realizacji budżetu Gminy na 2014 rok;
dotyczące projektu budżetu Gminy Rewal na rok 2015
dotyczące stanu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego;
dotyczące podsumowania sezonu letniego;

Wnioski do budżetu na rok 2014.

Informacje sołtysa:
sprawy bieżące:
podjęte działania;
plany na najbliższą przyszłość.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.
SERDECZNIE ZAPRASZAM

Sołtys Pobierowa
Iwona Zacharczuk