#zdalnaszkoła

#zostańwdomu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rewal,

w związku z pojawiającymi się pogłoskami informujemy, że 2 kwietnia 2020 r. Gmina Rewal otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000 zł w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”. Środki zostaną przeznaczone na zakup fabrycznie nowych laptopów z pełnym oprogramowaniem i akcesoriami niezbędnymi do nauki zdalnej.

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych a zakupiony sprzęt ma ułatwić uczniom naukę na odległość.

Dyrektorzy szkół po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb wyposażenia uczniów w urządzenia umożliwiające udział w edukacji zdalnej, poinformowali rodziców o możliwości bezpłatnego użyczenia sprzętu.

Obecnie trwa procedura dostawy sprzętu, mamy nadzieję, że już niedługo trafi on do uczniów.