#zdalnaszkoła+

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rewal,

informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 19 maja 2020 r.  Gmina Rewal otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000 zł w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Środki zostaną przeznaczone na zakup fabrycznie nowych laptopów z pełnym oprogramowaniem i akcesoriami niezbędnymi do nauki zdalnej. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący uczniowie – w tym z rodzin wielodzietnych (3+).

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.