Zarząd UKS „Volleyball-Niechorze” zaprasza członków stowarzyszenia na NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, które odbędzie się dnia 17 marca 2016 r. o godzinie 16.30 w  siedzibie klubu, czyli  Szkole Podstawowej im. Leonida Teligii w Niechorzu ul. Szczecińska 6.

Porządek zebrania:

1.       Otwarcie zebrania.

2.       Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3.       Sprawozdanie z działalności klubu za rok 2014/15.

4.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5.       Uchwalenie absolutorium dla ustępującego  Zarządu Klubu.

6.       Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Zarządu i Komisji  Rewizyjnej.

7.       Wybór Zarządu Klubu.

8.       Wybór Komisji Rewizyjnej.

9.       Podjecie uchwał w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10.   Wolne wnioski – dyskusja.

11.    Zakończenie obrad

Zarząd     UKS „Volleyball- Niechorze”