https://bip.rewal.pl/artykul/zarzadzenie-nr-89-2022-wojta-gminy-rewal-z-dnia-20-09-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartych-kon

 

https://bip.rewal.pl/artykul/zarzadzenie-nr-88-2022-wojta-gminy-rewal-z-dnia-20-09-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartych-kon