Z nowym rokiem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego wznowiły swoją działalność Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, które wzmocniły ogólnopolską sieć punktów informacyjnych. Poza działającym w Szczecinie Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich i jego filią w Koszalinie, na obszarze województwa funkcjonują obecnie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku.

Wszyscy potencjalni beneficjenci, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, działające w Powiecie Łobeskim, Goleniowskim, Gryfickim, Kamieńskim i Mieście Świnoujście mogą liczyć na bezpłatne merytoryczne wsparcie specjalistów ds. funduszy europejskich. Wszystkich zainteresowanych tematyką unijną, poszukujących wsparcia dla swoich projektów inwestycyjnych lub szukających finansowania dopiero co rodzących się pomysłów, zapraszamy do kontaktu. W ramach działalności Punktu specjaliści przeprowadzą: a. diagnozę; b. zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji, a jedynie możliwość ubiegania się do dofinansowanie w ramach danego priorytetu lub działania) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi z aktualnie funkcjonujących programów; c. wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu d. informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu oraz dostępnych możliwościach pozyskania dotacji.

Siedziba i punkt konsultacyjny Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Starostwie Powiatowym w Gryficach znajduje się przy Placu Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, IV piętro, pokój 431.

Tel. 91 384 64 50

Tel. 91 384 84 86

Tel. 91 384 84 89

email: lpi@gryfice.pl