Swój rok akademicki zakończyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rewalu. W sobotę 11 maja 2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie w trakcie którego więcej było zabawy niż nauki. Spotkanie zostało rozpoczęte specjalnym pokazem tańca będącym zwieńczeniem nauki naszych studentów. Następnie wręczono dyplomy wyróżniającym się uczestnikom Rewalskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski podziękował Pani Annie Kusztelak, która jako Prezes Stowarzyszenia sumiennie realizowała cały program zapewniając uczestnikom dużo różnorodnych zajęć zarówno edukacyjnych jak i rozrywkowych. W trakcie spotkania można było również podziwiać rękodzieło przygotowane przez studentów UTW.

Nagrody za zaangażowanie i czynny udział w działalności Stowarzyszenia UTW w Rewalu otrzymali:

 • Kołodziej Maria
 • Damrych Bożena
 • Daszkiewicz Stanisław
 • Kosiedowska Beata
 • Żoła Zofia
 • Stępniewska Maria
 • Szkódlińska Anna
 • Szmyd Helena
 • Wołejszo Maria
 • Buczek-Sztukin Krystyna
 • Piaścik Danuta
 • Czerwińska Stanisława
 • Broniecka Ewa
 • Bruzdewicz Joanna
 • Polakiewicz Marzena
 • Hagaj Władysława
 • Olkiewicz Barbara
 • Biernat Anna