Informujemy, że mieszkańcy Gminy Rewal mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych.

Zachodniopomorska Karta Rodziny
– dla rodzin z min. 2 dzieci
– wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny
– termin ważności karty: bezterminowo dla rodziców, dla dzieci do 18 r. ż lub do ukończenia nauki max. do 26 r. ż.

Zachodniopomorska Karta Seniora
– dla osób 60+
– wydawana bezpłatnie
– karta ważna bezterminowo
Więcej informacji http://www.rodzina.wzp.pl/

Gorąco zachęcamy przedsiębiorców udziału w programie !!!

Miejsce składania wniosków o wydanie kart:
Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 – pokój nr 03
Telefon (91) 38-49-010