Wszystkich zebranych powitała Pani Ewa Branecka  Przewodnicząca Koła w Rewalu, życząc wszystkim zdrowia, radości, energii i szczęścia. W imieniu Pana Konstantego Tomasza Oświęcimskiego Wójta Gminy Rewal swoim oraz Rady Sołeckiej Rewala życzenia i upominek złożyła Pani Dominika Winiarska-Chodziutko Sołtyska Sołectwa Rewal. Część artystyczną rozpoczął występ Natalia Mickiewicz uczennicy V klasy ZSP w Niechorzu która zaśpiewała wzruszające utwory Następnie wystąpił zespół dzieci i młodzieży z ZSP w Rewalu „Dreaming Kids” pod kierownictwem Państwa Haliny i Włodzimierza Antczaków Dzieci zaprezentowały się w bogatym programie artystycznym śpiewając piosenki oraz recytując wiersze. Seniorzy nagradzali wszystkie występy entuzjastycznymi brawami. Program artystyczny przyniósł wielką radość oraz chwile wzruszenia zebranym. Za piękne przedstawienie dzieci zostały obdarowane przez członków Koła PZERiI w Rewalu upominkami.
Dzień Babci i Dziadka to szczególne święto i okazja dla wnucząt aby złożyć swoim najbliższym serdeczne życzenia i podziękowania. Po części artystycznej, która była wspaniałym prezentem, dzieci wręczyły wszystkim seniorom kwiaty wraz z serdecznymi życzeniami. Popołudnie dodatkowo umilił przygotowany przez Panie z Koła w Rewalu smaczny poczęstunek.
Podczas spotkania prowadzona była przez wolontariuszy 31. Finału WOŚP zbiórka. Dodatkowo cały dochód ze sprzedaży rękodzieła wykonanego przez członków Koła PZERiI w Rewalu został przeznaczony na tegoroczną akcję i trafił do puszek kwestujących.
Dzień Babci i Dziadka odbył się również na Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie.