Zgodnie z uchwałą  NR XLIV/300/21 Rady Gminy Rewal  z dnia 29 listopada 2021 r.  od dnia 01 stycznia 2022 roku  ustala  się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy Rewal za każdą rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 2,50 zł ( za dobę).

Traci moc uchwała XLVI/261/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy Rewal Nr XLIV/300/21