Już w najbliższy piątek 6 lutego o godz. 17:30 w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu odbędzie się bardzo interesujące spotkanie pt.: „Ucieczka i wysiedlenia Niemców z terenów powiatu gryfickiego w latach 1945-50”, którego gospodarzami będą Joanna i Piotr Skoczeniowie. Dla miłośników historii z tych terenów to niewątpliwa gratka, tym bardziej, że wstęp na wykład jest wolny.

Przyczynkiem do tego spotkania była poświęcona polskim dipisom z Lubeki wystawa, która od ferii zimowych jest dostępna dla zwiedzających. Wypożyczona z Książnicy Pomorskiej ekspozycja pokazuje sytuację polskich robotników przymusowych w okresie wczesnopowojennym. Stanowi jeden z wielu przykładów tego, jak kształtowały się powikłane losy ludności cywilnej po zakończeniu II wojny światowej. O ile na temat polskich dipisów mówi się u nas coraz częściej, to o Niemcach, którzy zamieszkiwali tereny tzw. Ziem Odzyskanych, wspomina się bardzo zdawkowo, o ile w ogóle ten temat jest gdziekolwiek poruszany. Dlatego też z inicjatywy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu właśnie przy okazji wspomnianej wystawy pojawiła się koncepcja zorganizowania prelekcji poświęconej ludziom, którzy zamieszkiwali te ziemie przez 1945 rokiem. Państwo Skoczeniowie to uznani znawcy tematu. Pani Joanna tematykę wysiedleń ludności niemieckiej podejmuje w swoich publikacjach naukowych, natomiast pan Piotr jest członkiem grupy poszukiwawczo-badawczej „Pomorze 1945”. Muzeum zaprasza w piątek wszystkich miłośników historii oraz tematyki relacji polsko-niemieckich. To wyjątkowa okazja pogłębienia swojej wiedzy. Dla uczestników spotkania gwarantowany jest słodki poczęstunek.