W roku szkolnym 2014/2015 można ubiegać się o pomoc na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2014”.

Wnioski o wyprawkę szkolną dostępne są już w szkołach. Pomocy udziela się uczniom, pochodzących z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę tj. 539 złotych (netto)

Wyprawka przysługuje uczniom klas :

– szkoła podstawowa : klasy II,III i VI,
– szkoła ponadgimnazjalna: klasa III  oraz niepełnosprawni w każdej klasie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Termin składania wniosków w szkołach : do dnia  5 września 2014 roku.