Foto T.Stolz

16 listopada 2022 roku podczas zebrania wiejskiego w Śliwinie, zostały przeprowadzone wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Śliwin.

Przy tej okazji, w piękny i wzruszający sposób mieszkańcy wraz z Wójtem Gminy Rewal, pragnęli podziękować za wieloletnią służbę na rzecz sołectwa – Pani Annie Nadarzyńskiej, kończącej oficjalną działalność jako Sołtys.

Ogromne gratulację natomiast kierujemy do Pani Joanny Lewickiej, którą obdarzyliście Państwo zaufaniem, powierzając jej funkcję Sołtysa na kolejną kadencję.

Gratulację również składamy dla nowo wybranej Rady Sołeckiej w składzie:
– Agnieszka Pekról,
– Sylwia Grygory,
– Rafał Grygory,
– Antoni Cichorek.

Serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Śliwin.