WÓJT GMINY REWAL OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY REWAL
* Położenie: Pogorzelica, ul. Sokoła, SZ1G/00019565/5
* Nr działki: 191/3
* Powierzchnia (m2): 1236
* Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych. Sprzedaż obciążona 23% podatkiem Vat. Księga wieczysta nieruchomości wolna od obciążeń.
* Termin zagospodar. nieruchom.: Od dnia podpisania umowy sprzedaży
* Cena wywoławcza Brutto (PLN): 640 000
* Wadium (PLN): 120 000
PRZETARG odbędzie się 03 grudnia 2021 roku o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić do 29 listopada 2021 r. na konto Urzędu Gminy Rewal : Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.