Wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w dużej mierze uniemożliwiły prowadzenie działalności gospodarczej niektórych branż, dlatego władze Gminy Rewal planują działanie mające na celu pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Rewal w złagodzeniu negatywnych skutków restrykcji.

Na najbliższej sesji Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy Rewal projekty następujące uchwał:

  • Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli związanych z całoroczną działalnością gospodarczą za I kwartał
  • Uchwała w sprawie odroczenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 r.
  • Uchwała w sprawie zwolnienia z jednej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szacunkowa wartość pomocy dla przedsiębiorców wyniesie 1,5 mln zł

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i szczegółowych rozwiązaniach.