W wyniku zagrożenia koronawirusem, 31 marca 2020 r. weszły w życie nowe ustawy dotyczące, między innymi przedsiębiorców. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

U S T A W A z dnia 31 marca 2020r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

U S T A W A z dnia 31marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw