Przypominamy, że do 30 listopada 2022 mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) i gospodarstwa domowe, które chcą skorzystać z zamrożonych cen energii, muszą złożyć  stosowne oświadczenia u sprzedawców, z którymi maja podpisane umowy.

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).