Od jutra tj. 1 grudnia 2022 r. rozpoczyna się sprzedaż węgla kamiennego po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych uprawnionych do tego zakupu zgodnie z art. 8  Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236). Węgiel, który został dostarczony do Gminy Rewal ze składu w Goleniowie, pochodzi z Kazachstanu, jego importerem jest Spółka Węglokoks S.A.  z siedzibą w Katowicach  z którą Gmina Rewal podpisała umowę.

Zarządzeniem Wójta Gminy Rewal cena za tonę węgla (groszek, orzech) została ustanowiona w wysokości 1750 zł/t brutto.

Osoby uprawnione prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Rewalu do pok. nr 3,  tel. 91 38 49 027.