Forum III Wieku to konferencja w ramach XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy- Zdroju, największego i najważniejszego spotkania w Europie Środkowo- Wschodniej, w którym uczestniczą liderzy ze świata polityki i biznesu.

Z naszego UTW uczestnikami forum były Anna Kusztelak i Elżbieta Buczek, które brały udział w panelach poruszających tematy związane z partycypacją osób starszych w zamianach demograficznych, srebrnej gospodarki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz perspektyw rozwoju UTW i inicjatyw międzypokoleniowych.

W panelu „Partycypacja osób starszych w życiu publicznym- stan obecny i wyzwania na przyszłość”, podczas dyskusji głos zabrał Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który podsumowując politykę senioralną podkreślił jak ważną rolę będzie odgrywał Ogólnopolski Parlament Seniorów, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się w Sejmie 01.10.2015 –  do grona parlamentarzystów została powołana z naszego UTW Anna Kusztelak.