W związku z przyjęciem przez Radę Gminy na ostatniej sesji nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po złożeniu deklaracji opłata będzie mogła być uiszczana po niższych stawkach. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, zamieszkałych i mieszanych, które rozliczają się po ilości zużytej wody została:

a) pomniejszona w przypadku kiedy odpady zbierane są w sposób selektywny i wynosić będzie 4 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody b) zwiększona w przypadku kiedy odpady zbierane są w sposób nieselektywny i wynosić będzie 8 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody.

Ponadto dla tymczasowych obiektów handlowych zwiększono minimalny pojemnik ze 120 l na 240 l a także podniesiono normę dla hoteli pensjonatów, ośrodków wczasowych oraz innych miejsc zakwaterowania turystycznego z 12 l na 15 l na każde miejsce noclegowe, co przedkłada się bezpośrednio na minimalną pojemność pojemnika, w który musi być wyposażona dana nieruchomość.