Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
Dział Gospodarki Odpadami
TEL. 661 304 304
Email: odpady@wodociagirewal.pl