INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH BĘDĄ PRZYJMOWANE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W REWALU OD DNIA 26.09.2022r. tj. od poniedziałku.

Wszelkie informacje dotyczące w/w świadczenia będą zamieszczane na stronie   

BIP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu w zakładce ŚWIADCZENIA OSŁONOWE