Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i liczne działania z tym związane odbijają się niestety negatywnie na działalności wielu lokalnych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. W szczególności, w trudnej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy, którzy zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii zostali ograniczeni czasowo do prowadzenia swoich działalności.

Do odwołania ustanowione zostało czasowe ograniczenie prowadzenia działalności m.in. usług hotelarskich, gastronomicznych, konsumpcji i podawania napojów, usług fryzjerskich, kosmetycznych, związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją oraz działalnością kulturalną.

W związku z powyższym Wójt Gminy skierował do Rady Gminy Rewal propozycje wsparcia dla przedsiębiorców i mieszkańców zawarte w projektach uchwał.

1. Podatki

1)  Przedsiębiorcy, którzy mają kłopot z płynnością finansową będą mogli wystąpić o odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Termin zostanie wydłużony do 30 września 2020r.

 2) Przedsiębiorcy, którym płynność finansowa uległa pogorszeniu będą mogli wnioskować o zwolnienie z podatku od nieruchomości, którym termin płatności przypada na miesiące kwiecień, maj i czerwiec, zwolnienie wynosi:
 – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 66% stawki podstawowej, tj. [z 23,10 zł na 7,85 zł]
– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 47% stawki podstawowej, tj. [z 0,91 zł na 0,48 zł]
– od budowli 50% stawki podstawowej, tj. podatek będzie wynosił 1% ich wartości.

2. Dzierżawy

 Przedsiębiorcy, którym płynność finansowa uległa pogorszeniu i posiadający umowy dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Rewal oraz  prowadzący działalność na terenie gminy Rewal, a termin zapłaty przypada na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020r. będą mogli wnioskować o odroczenie terminu zapłaty dzierżawy do 30 września 2020r.

3. Opłaty za odpady komunalne

Do 30 września 2020 r. przesuwa się termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące maj i czerwiec, dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych, mieszanych, niezamieszkałych oraz w których świadczone są usługi hotelarskie. Bez składania korekty deklaracji.

4. Zniesienie opłaty prolongacyjnej

Proponowana wartość pomocy finansowej w II kwartale 2020 przekroczy 5,5 miliona złotych.

Wszystkie projekty uchwał są dostępne – link do strony

Wójt Gminy Rewal
Konstanty Tomasz Oświęcimski