Barszcz Sosnowskiego to agresywna, inwazyjna roślina bardzo trudna do zwalczenia, która powoduje poparzenia u ludzi oraz degradację środowiska przyrodniczego. Naturalny zasięg tej rośliny obejmuje centralną i wschodnią część Kaukazu, Zakaukazie oraz północno-wschodnie krańce Turcji. Do Polski został sprowadzony pod koniec lat 50-tych XX wieku, jako obiecująca roślina paszowa. Po niedługim czasie, z powodu problemów z uprawą i zbiorem, uprawy zostały porzucone, jednak gatunek zaczął rozprzestrzeniać się samorzutnie.

Główny Inspektorat Sanitary przygotował materiały informacyjne na temat zagrożeń związanych z barszczem Sosnowskiego oraz zalecenia, jak uniknąć poparzenia oraz jak postępować w razie ewentualnego kontaktu z rośliną. Zauważony barszcz Sosnowskiego należy zgłaszać do urzędu miasta, gminy, straży miejskiej lub sanepidu.

Więcej informacji o roślinie, jak uchronić się przed poparzeniem oraz jak postępować w przypadku kontaktu z rośliną, dostępne jest na stronie:
issuu.com/glownyinspektoratsanitarny/docs/barszcz_sosnowskiego