Struktura Urzędu Gminy

Kierownictwo Urzędu

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
WÓJT GMINY REWAL Konstanty Tomasz Oświęcimski 6A
SEKRETARZ GMINY Wioletta Brzezińska
sekretarz@rewal.pl
91 38 49 022 103
SKARBNIK GMINY Beata Żoła
bzola@rewal.pl
skarbnik@rewal.pl
91 38 49 037 4
SEKRETARIATMagdalena Ścisłowska
sekretariat@rewal.pl
91 38 49 0116
INFORMACJA OGÓLNAIzabela Fiedukowicz – Pabin91 38 49 033

Referat Organizacyjno – Administracyjny (ORA)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
SEKRETARZ GMINY
KIEROWNIK REFERATU
Wioletta Brzezińska
sekretarz@rewal.pl
91 38 49 022 103
Stanowisko ds. informatykiTomasz Kapela
tkapela@rewal.pl
informatyk@rewal.pl
91 38 49 014 04
Stanowisko ds. obsługi rady gminy Magdalena Czaplińska (zastępstwo)
biurorady@rewal.pl
91 38 49 020 01
Stanowisko ds. kancelaryjnych (sekretariat)Magdalena Ścisłowska (Zastępstwo)
sekretariat@rewal.pl
Joanna Jurczyńska – Szwaluk
91 38 49 0116
KadryTomasz Bartkowski
zp@rewal.pl
91 38 49 013105

Referat Budżetu i Finansów (BIF)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
SKARBNIK KIEROWNIK REFERATU Beata Żoła
bzola@rewal.pl
skarbnik@rewal.pl
91 38 49 037 4
Główny Księgowy Anna Marcinkowska
amarcinkowska@rewal.pl
91 38 49 027104
Stanowisko ds. księgowościKamila Bączyk
kbaczyk@rewal.pl
91 38 49 0273
Stanowisko ds. kadr i płac Marta Zelwak-Kabala
mzelwak@rewal.pl
91 38 49 013100
Stanowisko ds. księgowości budżetowejAgnieszka Kozłowska
awodnicka@rewal.pl
91 38 49 039100
Stanowisko ds. księgowości gospodarowania odpadami Dorota Pokorska
dpokorska@rewal.pl
91 38 49 039100

Referat Podatków , Opłat i Kontroli (POK)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATUArletta Sztandera-Klimek
asztandera@rewal.pl
91 38 49 034105
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Barbara Gradowska
bgradowska@rewal.pl
91 38 49 016101
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Ewa Chałupka
(zastępstwo Moniki Cepek)
echalupka@rewal.pl
Monika Cepek
mcepek@rewal.pl
91 38 49 016101
Stanowisko ds. windykacji i kontroli Katarzyna Biernacka
kbiernacka@rewal.pl
91 38 49 018102
Stanowisko ds. wymiaru podatku Małgorzata Kalinkiewicz
mkalinkiewicz@rewal.pl
91 38 49 015 110
Stanowisko ds. wymiaru podatku Agata Rybacka
arybacka@rewal.pl
91 38 49 015 110

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej (IKO)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATU Edyta Sobolak
esobolak@rewal.pl
91 38 49 0385
Stanowisko ds. energetyki i infrastruktury komunalnej Paweł Pławski
energetyka@rewal.pl
91 38 49 0235
Stanowisko ds. zarządzania pasem drogowym i parkingami Robert Tatarzyński
droga@rewal.pl
91 38 49 0235
Stanowisko ds. funduszy pomocowych i inwestycji Anna Modrzejewska
amodrzejewska@rewal.pl
91 38 49 0315A
Stanowisko ds. funduszy pomocowych i infrastruktury komunalnej Magdalena Bereżnicka
fundusze@rewal.pl
91 38 49 0315A
Stanowisko ds. zarządzania pasem drogowym i parkingami Justyna Wołosiak
jwolosiak@rewal.pl
91 38 49 0315A

Referat Ochrony Środowiska (OŚ)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATU Karolina Myroniuk
srodowisko@rewal.pl
91 38 49 0442
Stanowisko ds. ochrony środowiska Joanna Włodarczyk
jwlodarczyk@rewal.pl
91 38 49 0241
Stanowisko ds. gospodarki odpadami Piotr Baran
pbaran@rewal.pl
91 38 49 0241

Referat Planowania Przestrzennego (PP)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATU Mirosław Hussakowski
architektura@rewal.pl
91 38 49 017 109
Stanowisko ds. planowania przestrzennego Kamila Pietrzak
kpietrzak@rewal.pl
91 38 49 017 109

Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
P.O. KIEROWNIK REFERATU Ireneusz Jasiński
ijasinski@rewal.pl
91 38 49 021107
Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami i ewidencjonowania Marta Sieniowska
msieniowska@rewal.pl
91 38 49 021107
Stanowisko ds. przetargowego obrotu nieruchomościami i zarządzania zasobem mieszkaniowym Agnieszka Borowiecka-Sorbian
aboroweicka@rewal.pl
91 38 49 021107
Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami  i rolnictwa Justyna Ryczko
jryczko@rewal.pl
91 38 49 019108
Stanowisko ds. bezprzetargowego obrotu  nieruchomościami i dzierżaw Grażyna Duch
dzierzawy@rewal.pl
91 38 49 019108

Referat Spraw Obywatelskich (SO)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATU
URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych (IN)
Elżbieta Pekról – Cyrulik
usc@rewal.pl
91 38 49 028106
Z-CA KIEROWNIKA USC,
Stanowisko ds. ewidencji ludności
Ewelina Trytek
etrytek@rewal.pl
91 38 49 028106

Referat Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych (STS)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATU Joanna Błachuta
oswiata@rewal.pl
91 38 49 01003
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych Magdalena Czaplińska (ZASTĘPSTWO)
mczaplinska@rewal.pl
Agata Smoczyk
asmoczyk@rewal.pl
91 38 49 01003
OświataGórska Bożena (czwartek – piątek godz. 13-15.30)91 38 49 02603
Stanowisko ds. działalności gospodarczej Szymon Kral
skral@rewal.pl
91 38 49 02603
Stanowisko ds. Turystyki i kontaktu z mediami Szymon Kral
skral@rewal.pl
91 38 49 01003
Obiekt sportowy w Rewalu Tomasz Lachawczak
tlachawczak@rewal.pl
91 38 62 629
Obiekt sportowy w Niechorzu Piotr Mucha
pmucha@rewal.pl
91 38 63 684
Obiekt sportowy w Pobierowie Jacek Nowak
jnowak@rewal.pl
91 38 77 178

Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (ZK)
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej (OP)
Wiesław Kalinkiewicz
wkalinkiewicz@rewal.pl
91 38 49 025105
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)Dawid Czerw
iod@rewal.pl
722-309-224

Straż Gminna (SG)

STRAŻ GMINNA W REWALU
ul. Mickiewicza 21 (budynek Policji)
72-344 REWAL

tel.: 91 38 49 030
fax:  91 38 49 029
kom.  669 190 559
email: strazgminna@rewal.pl

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KOMENDANT
STRAŻY GMINNEJ
Paweł Ługowski
strazgminna@rewal.pl
tel. 91 38 49 030
91 38 49 032
fax 91 384 90 29
kom. 669 190 559
budynek Policji
Starszy Inspektor Straży Gminnej Marek Bławat 91 38 49 030
91 38 49 032
budynek Policji
Starszy Inspektor Straży Gminnej Grzegorz Żebrowski 91 38 49 030
91 38 49 032
budynek Policji
Starszy Inspektor Straży Gminnej Przemysław Zarzecki 91 38 49 030
91 38 49 032
budynek Policji
StrażnikMirosław Górski 91 38 49 030
91 38 49 032
budynek Policji
StrażnikEdward Zacharczuk 91 38 49 030
91 38 49 032
budynek Policji
StrażnikJoanna Łuczejko 91 38 49 030
91 38 49 032
budynek Policji
Strażnik Aleksandra Topola 91 38 49 030
91 38 49 032
budynek Policji