Struktura Urzędu Gminy

Kierownictwo Urzędu

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
WÓJT GMINY REWAL Konstanty Tomasz Oświęcimski 6A
SEKRETARZ GMINY Wioletta Brzezińska
sekretarz@rewal.pl
91 38 49 022 102
SKARBNIK GMINY Beata Żoła
bzola@rewal.pl
skarbnik@rewal.pl
91 38 49 037 4

Referat Organizacyjno – Administracyjny (ORA)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
SEKRETARZ GMINY
KIEROWNIK REFERATU
Wioletta Brzezińska
sekretarz@rewal.pl
91 38 49 022 102
Stanowisko ds. informatykiTomasz Kapela
tkapela@rewal.pl
informatyk@rewal.pl
91 38 49 014 04
Stanowisko ds. obsługi rady gminy Magdalena Czaplińska (zastępstwo)
biurorady@rewal.pl
Izabela Fiedukowicz-Pabin
ipabin@rewal.pl
91 38 49 020 01
Stanowisko ds. kancelaryjnych (sekretariat) Agata Wikło (Zastępstwo)
Joanna Jurczyńska – Szwaluk
sekretariat@rewal.pl
91 38 49 011
fax 91 38 49 029
6

Referat Budżetu i Finansów (BIF)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
SKARBNIK KIEROWNIK REFERATU Beata Żoła
bzola@rewal.pl
skarbnik@rewal.pl
91 38 49 037 4
Główny Księgowy Anna Marcinkowska
amarcinkowska@rewal.pl
91 38 49 0273
Stanowisko ds. księgowościKamila Bączyk
kbaczyk@rewal.pl
91 38 49 0273
Stanowisko ds. kadr i płac Marta Zelwak-Kabala
mzelwak@rewal.pl
91 38 49 025 101
Stanowisko ds. księgowości budżetowejAgnieszka Wodnicka
awodnicka@rewal.pl
91 38 49 039104
Stanowisko ds. księgowości gospodarowania odpadami Dorota Pokorska
dpokorska@rewal.pl
91 38 49 039 104

Referat Podatków , Opłat i Kontroli (POK)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATUArletta Sztandera-Klimek
asztandera@rewal.pl
91 38 49 034100
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Barbara Gradowska
bgradowska@rewal.pl
91 38 49 016100
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Ewa Chałupka
(zastępstwo Moniki Cepek)
echalupka@rewal.pl
Monika Cepek
mcepek@rewal.pl
91 38 49 016100
Stanowisko ds. windykacji i kontroli Katarzyna Biernacka
kbiernacka@rewal.pl
91 38 49 018102
Stanowisko ds. windykacji i kontroli Agata Rybacka
arybacka@rewal.pl
91 38 49 018102
Stanowisko ds. wymiaru podatku Małgorzata Kalinkiewicz
mkalinkiewicz@rewal.pl
91 38 49 015 110
Stanowisko ds. wymiaru podatku Małgorzata Matecka
windykacja@rewal.pl
91 38 49 015 110

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej (IKO)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATU Edyta Sobolak
esobolak@rewal.pl
91 38 49 0385C
Stanowisko ds. energetyki i infrastruktury komunalnej Paweł Pławski
energetyka@rewal.pl
91 38 49 0235B
Stanowisko ds. zarządzania pasem drogowym i parkingami Robert Tatarzyński
droga@rewal.pl
91 38 49 0235B
Stanowisko ds. funduszy pomocowych i inwestycji Anna Modrzejewska
amodrzejewska@rewal.pl
91 38 49 0315D
Stanowisko ds. funduszy pomocowych i infrastruktury komunalnej Magdalena Bereżnicka
fundusze@rewal.pl
91 38 49 0315D
Stanowisko ds. zarządzania pasem drogowym i parkingami Justyna Wołosiak
jwolosiak@rewal.pl
91 38 49 0315D

Referat Ochrony Środowiska (OŚ)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATU Karolina Myroniuk
srodowisko@rewal.pl
91 38 49 0442
Stanowisko ds. ochrony środowiska Joanna Włodarczyk
jwlodarczyk@rewal.pl
91 38 49 0241
Stanowisko ds. gospodarki odpadami Piotr Baran
pbaran@rewal.pl
91 38 49 0241
Stanowisko ds. gospodarki odpadami Łukasz Karasek
odpady@rewal.pl
91 38 49 0241

Referat Planowania Przestrzennego (PP)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATU Mirosław Hussakowski
architektura@rewal.pl
91 38 49 017 109
Stanowisko ds. planowania przestrzennego Kamila Pietrzak
kpietrzak@rewal.pl
91 38 49 017 109

Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
P.O. KIEROWNIK REFERATU Ireneusz Jasiński
ijasinski@rewal.pl
91 38 49 021107
Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami i ewidencjonowania Marta Sieniowska
msieniowska@rewal.pl
91 38 49 021107
Stanowisko ds. przetargowego obrotu nieruchomościami i zarządzania zasobem mieszkaniowym Agnieszka Borowiecka-Sorbian
aboroweicka@rewal.pl
91 38 49 021107
Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami  i rolnictwa Justyna Ryczko
jryczko@rewal.pl
91 38 49 019108
Stanowisko ds. bezprzetargowego obrotu  nieruchomościami i dzierżaw Grażyna Duch
dzierzawy@rewal.pl
91 38 49 019108

Referat Spraw Obywatelskich (SO)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATU
URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych (IN)
Elżbieta Pekról – Cyrulik
usc@rewal.pl
91 38 49 028106
Z-CA KIEROWNIKA USC,
Stanowisko ds. ewidencji ludności
Ewelina Trytek
etrytek@rewal.pl
91 38 49 028106

Referat Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych (STS)

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KIEROWNIK REFERATU Joanna Błachuta
oswiata@rewal.pl
91 38 49 01003
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych Agata Smoczyk
asmoczyk@rewal.pl
91 38 49 03203
Stanowisko ds. działalności gospodarczej Alina Tylka
atylka@rewal.pl
91 38 49 02603
Stanowisko ds. Turystyki i kontaktu z mediami Szymon Kral
skral@rewal.pl
91 38 49 03203
Obiekt sportowy w Rewalu Tomasz Lachawczak
tlachawczak@rewal.pl
91 38 62 993
Obiekt sportowy w Niechorzu Piotr Mucha
pmucha@rewal.pl
91 38 63 684
Obiekt sportowy w Pobierowie Jacek Nowak
jnowak@rewal.pl
91 38 77 178

Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
Inspektor  Ochrony  Danych Osobowych (IOD) Tomasz Bartkowski
iod@rewal.pl
91 38 49 013105
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (ZK)
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej (OP)
Wiesław Kalinkiewicz
wkalinkiewicz@rewal.pl
91 38 49 013105

Straż Gminna (SG)

STRAŻ GMINNA W REWALU
ul. Mickiewicza 21 (budynek Policji)
72-344 REWAL

tel.: 91 38 49 030
fax:  91 38 49 029
kom.  669 190 559
email: strazgminna@rewal.pl

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Pokój
KOMENDANT
STRAŻY GMINNEJ
Paweł Ługowski
strazgminna@rewal.pl
tel. 91 38 49 030
fax  91 384 90 29
kom.  669 190 559
budynek Policji
Starszy Inspektor Straży Gminnej Marek Bławat 91 38 49 030 budynek Policji
Starszy Inspektor Straży Gminnej Grzegorz Żebrowski 91 38 49 030 budynek Policji
Starszy Inspektor Straży Gminnej Przemysław Zarzecki 91 38 49 030 budynek Policji
AplikantMirosław Górski 91 38 49 030 budynek Policji