Dnia 14.10.2017 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rewalu po raz 6-ty zabrzmiało radosne Gaudeamus inaugurujące nowy rok akademicki 2017/18
Najlepszym tegorocznym absolwentkom, które zdały egzamin dyplomowy

Annie Biernat, Ewie Broneckiej, Bożenie Damrych, Beacie Kosiedowskiej, Hannie Pożodze, Alicji Wojniak, Krystynie Buczek- Sztukin, Danucie Gudzio dyplomy wręczyła Rektor ZSB w Szczecinie prof. Dr hab. Aneta Zelek.

Pozostałe 52 osoby/który czynnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach przez okres 5-ciu lat/ otrzymały dyplom ukończenia I stopnia.

Byliśmy pierwszym wiejskim UTW w kraju, jesteśmy pierwszym, w którym przystąpiono do egzaminu dyplomowego.

Naszym studentom w nowym roku akademickim życzymy zdobycia głębokiej i wszechstronnej wiedzy, nawiązaniu ciekawych znajomości, prawdziwych przyjaźni a także przysłowiowego łutu szczęścia na egzaminach.

Całą uroczystość uświetnił chór Cantare z Trzebiatowa pod dyrekcją Jana Kondarewicza

 Zarząd UTW w Rewalu