27 lutego br. Gmina Rewal oraz Urząd Morski w Szczecinie zawarły umowę o współpracy przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu”.
Dyrektor Wojciech Zdanowicz oraz Wójt K.T. Oświęcimski podpisali dokument, na mocy którego zobowiązali się do podejmowania inicjatyw i wymiany niezbędnych informacji pomocnych w przy realizacji projektu.
Gmina Rewal zobowiązała się ponadto do udzielania Urzędowi Morskiemu niezbędnego merytorycznego wsparcia przy realizacji inwestycji.
Zawarta umowa ułatwi przeprowadzenie remontu pirsu, który przyniesie poprawę warunków bezpieczeństwa żeglugi, bhp oraz usprawnienie pracy rybaków.