Wójt Gminy Rewal Konstanty Tomasz Oświęcimski informuje, że w dniu 2 października zostały ogłoszone wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Rewal na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo, gm. Rewal” znalazł się na liście rankingowej i otrzyma dofinansowanie w kwocie 4 241 150,46 zł. Całkowita wartość zadania przewidywana jest na poziomie 8 482 300,92 zł i obejmuje przebudowę jezdni wraz z istniejącymi skrzyżowaniami i zjazdami, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, a także oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025.

Powyższa inwestycja jest częścią dużego projektu dotyczącego przebudowy drogi Gostyń – Pobierowo, realizowanego przy współpracy samorządów: Gminy Rewal, Gminy Świerzno, Powiatu Gryfickiego i Powiatu Kamieńskiego. Powiat Kamieński w ramach tego samego naboru otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi Gostyń – Pobierowo w swoich granicach. Natomiast Powiat Gryficki wraz z Gminą Rewal złożył wniosek o dofinansowanie do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na przebudowę drogi powiatowej od granicy Powiatu Gryfickiego do ronda w Pobierowie. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru.