Na dzisiejszej sesji, Rada Gminy jednogłośnie przyjęła. zaproponowane przez Wójta Gminy, uchwały dotyczące pomocy dla przedsiębiorców. Sytuacja branży turystycznej drastycznie pogorszyła się w wyniku ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Stąd inicjatywa władz Gminy Rewal aby wspomóc lokalny biznes w tym trudnym okresie.
I tak przedsiębiorcy, którzy mają kłopot z płynnością finansową będą mogli wystąpić o:

  1. odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Termin zostanie wydłużony do 30 września 2020r.
  2. częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, którym termin płatności przypada na miesiące kwiecień, maj i czerwiec.  Wysokość zwolnienia wyniesie:
    66% od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. z 23,10 zł na 7,85 zł,
    47% od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. z 0,91 zł na 0,48 zł
    50% od budowli tj. podatek będzie wynosił 1% ich wartości.
  3. odroczenie terminu zapłaty dzierżaw do 30 września 2020r.

Ponadto do 30 września 2020 r. przesuwa się termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące maj i czerwiec, dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych, mieszanych, niezamieszkałych oraz w których świadczone są usługi hotelarskie, bez składania korekty deklaracji.
Zniesiona została również opłata prolongacyjna.

Wartość pomocy finansowej Gminy Rewal dla przedsiębiorców wyniesie ponad 5,5 mln zł.