Na dzisiejszej sesji Rady Gminy podjęto trzy uchwały, które mają pomóc przedsiębiorcom dotkniętym restrykcjami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19. Pierwsza z uchwał zwalnia przedsiębiorców z branży gastronomicznej, z jednej raty opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu. Ci, którzy zapłacili za koncesję za cały rok z góry będą mogli ubiegać się o zwrot jednej raty. 
Druga uchwała dotyczy częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie może wynieść nawet do 66% kwoty należnego podatku za I kwartał 2021r.
Trzecia uchwała pozwala na przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości za  I kwartał 2021 r, aż do 31 lipca 2021r.

Wszystkie uchwały wejdą w życie 14 dni po publikacji z Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Treść uchwał jest dostępna tutaj: http://bip.rewal.pl/rada/projekty/2021/141