29 czerwca 2024 r. już po raz drugi, obchodziliśmy w Niechorzu Święto Morza, którego punktem kulminacyjnym była parada morska oraz otwarcie mola. W tym roku impreza miała również wydźwięk historyczno wojskowy za sprawą pikniku pod hasłem Trzymamy straż nad Bałtykiem!  Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka Kamysza i zgromadziło liczne oficjalne delegacje, mieszkańców Gminy Rewal a przede wszystkim turystów wypoczywających nad Bałtykiem. W duchu polskiej myśli morskiej, w poszanowaniu przeszłości a przede wszystkim ciężkiej pracy rybaków, w toni morskiej złożony został wieniec Tym którzy nie powrócili z morza…

W nawiązaniu do polskich tradycji morskich oraz z myślą o zaakcentowaniu kultury morskiej i etosu rybackiego, organizatorzy Święta Morza w Gminie Rewal zaprosili do Niechorza wszystkich, którym leży na sercu Polska morska. Głównym partnerem była Liga Morska  i Rzeczna, która wystawiła poczet sztandarowy. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie w samo południe od wmaszerowania kolumny uczestników na pirs rybacki, który stał się sceną dla bohaterów tego dnia – rybaków z Gminy Rewal.

Po wprowadzeniu historycznym wygłoszonym przez Pawła Pawłowskiego, gości powitał Wójt Gminy Rewal Konstanty Tomasz Oświęcimski. W swoim przemówieniu zaakcentował rolę szeroko rozumianej gospodarki morskiej w tworzeniu dobrostanu mieszkańców Pomorza zachodniego a przede wszystkim mieszkańców wybrzeża rewalskiego. Poprzez przywiązanie do tradycji budujemy mocne podstawy naszej obecności tu i teraz nad polskim morzem.

Aby je chronić i zachować musimy pamiętać o gotowości w myśl hasła Trzymamy straż nad Bałtykiem! Wójt Rewala w tym miejscu podkreślił jak ważna jest obecność podczas niechorskiego Święta Morza reprezentacji jednostek Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Gminnej i innych służb czuwających nad naszym bezpieczeństwem. Podkreślił również rolę organizacji społecznych czuwających nad zachowaniem kultury i dziedzictwa polskiego morza.

Głos zabrał również Poseł na Sejm RP – wywodzący się z Pobierowa – Pan Artur Łącki podkreślając wagę organizowanych uroczystości patriotycznych o morskim charakterze oraz podziękował władzom samorządowym z Rewala za wkład w kultywowanie polskich tradycji morskich. Zwrócił uwagę na rolę Wojska Polskiego w ochronie polskiego wybrzeża i naszych granic zarówno morskich jak i lądowych.

Bohaterami niechorskiego Święta Morza oprócz rybaków byli w tym roku żołnierze Wojska Polskiego z jednostek stacjonujących w bezpośredniej bliskości Gminy Rewal. Dlatego też na pirsie rybackim pojawił się poczet ze sztandarem z 36. Dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z Mrzeżyna oraz dwa systemy obrony przeciwlotniczej PILICA. Wyjątkową oprawę zapewnił również kołowy transporter opancerzony ROSOMAK z 12. brygady zmechanizowanej w Stargardzie. Swoje stanowisko edukacyjne dla bezpieczeństwa zaprezentowała brzegowa stacja ratownictwa z Dziwnowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Niechorza i ratownicy strzegący bezpiecznej kąpieli na wybrzeżu rewalskim.

Wśród gości honorowych, którzy przybyli na niechorski pirs, należy wymienić płk Piotra Sulwińskiego – dowódcę 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej WOT, ppłk Marka Janczaka, dowódcę 36. mrzeżyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, mjr  Mariusza Malko – dowódcę 142. batalionu lekkiej piechoty WOT w Trzebiatowie, mjr SG Andrzeja Seroczyńskiego Komendanta Placówki w Świnoujściu Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Inspektora Krzysztofa Boguszewicza Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach, kapitan portu Dziwnów Edyty Miśkowiec Trawniczek oraz kmdr Marka Padjasa Wiceprezesa Ligii Morskiej i Rzecznej.

Momentem kulminacyjnym było poświęcenie przez księdza kanonika Józefa Czujko Proboszcza Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Niechorzu łodzi rybackich oraz wieńca z dedykacją od społeczności Gminy Rewal – Tym którzy nie powrócili z morza. Poświęcony wieniec dedykowany pamięci rybaków i marynarzy przekazał na ręce rybaków z niechorskiej łodzi NIE 4 – Konstanty Tomasz Oświęcimski – Wójt Gminy Rewal oraz Henryk Gmyrek – Prezes Stowarzyszenia Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Płotów wykonała utwór Morze nasze morze, który został odśpiewany przez zgromadzonych na niechorskim pirsie.

Widowiskowym elementem niechorskiego Święta Morza była parada jednostek pływających i złożenie wieńca w morzu. Wzięły w niej udział m.in. łodzie rybackie z Niechorza,  łódź Mirka 1. z Urzędu Morskiego  w Dziwnowie, łódź ratownicza RIB typu Gemini Waverider 600 Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Dziwnowie, łodzie hybrydowe : Straży Granicznej z placówki w Rewalu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu i w Pobierowie.

Jednostki rozwinęły się liniowo i przeszły w paradzie ku zachodowi. Komentarz historyczno-techniczny wygłosił kmdr Marek Padjas z Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Kołobrzegu.

Po zacumowaniu łodzi, przy dźwiękach orkiestry dętej, zgromadzeni goście przemaszerowali do parku w Niechorzu, przy ogromnym zainteresowaniu i radości plażowiczów. Podziw wzbudzała ogromna biało czerwona flaga użyczona przez Sołectwo Niechorze, niesiona przez osiemnastu żołnierzy Wojska Polskiego. Barwną oprawę zapewnili żołnierze ze 142. batalionu lekkiej piechoty WOT z Trzebiatowa, 3. batalionu zmechanizowanego 7. BOW ze Słupska oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji ze Świnoujścia.

Wielką niespodzianką dla wszystkich zebranych było uroczyste otwarcie mola w Niechorzu. Po 50 latach od rozpoczęcia budowy pirsu przeładunkowego, który pełnił wcześniej funkcje militarne – 29 czerwca 2024r. dokonano zmiany funkcji na cywilną i w obecności znamienitych gości Święta Morza oraz setek turystów, otwarto po trwającym dwa lata remoncie nowe molo.

Tuż po tym, w niechorskim parku rozpoczął się Piknik historyczno wojskowy. Swoje stanowiska promocyjno edukacyjne wystawili: 36. Dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej z Mrzeżyna, 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, 3. Batalion zmechanizowany im. Legii Akademickiej z Trzebiatowa, 142. batalion lekkiej piechoty WOT z Trzebiatowa, Wojskowe Centrum Rekrutacji ze Świnoujścia oraz Straż Graniczna i Powiatowa Komenda Policji z Gryfic.

Na scenie plenerowej wystąpiły zespoły IGA’cki Band oraz Folk Wagon. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać również pirackich opowieści i wziąć udział w konkursach o morskim charakterze. Swoje stoiska edukacyjno promocyjne zaprezentowały również Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Koło seniorów z Niechorza.

Podczas pikniku można było spróbować potraw regionalnych z ryb bałtyckich. Zaprezentowali się lokalni wytwórcy i wystawcy. Kulinarne stoisko otworzyło również Stowarzyszenie Nasz Śliwin z Panią Sołtys Joanną Lewicką na czele.

Celem organizatorów Święta Morza w Gminie Rewal było nawiązanie do bogatej tradycji obchodów Święta Morza w II Rzeczpospolitej. To także powrót do obchodów Święta Morza w Niechorzu, jakie miały tu miejsce od lat 50 – tych XX wieku. Dopisała pogoda i publiczność.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim Partnerom za aktywny udział i zaangażowanie w przygotowanie Święta Morza w Niechorzu. Uczestnikom dziękujemy za obecność.

Niech efektem Święta Morza w Gminie Rewal będzie satysfakcja i podniesienie świadomości uczestników oraz odbiorców o wartości kultury morskiej w ramach hasła Stanisława Staszica – Trzymajmy się Morza!

Wójt Gminy Rewal – Konstanty Tomasz Oświęcimski dziękuję Partnerom i Współpracownikom za niezawodną obecność i pomoc w przygotowaniu Święta Morza w Gminie Rewal:

 1. Panu Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi – Ministrowi Obrony Narodowej za objęcie patronatem honorowym całego wydarzenia
 2. Panu gen. dyw. Szymonowi Koziatkowi – dowódcy 12. Dywizji zmechanizowanej w Szczecinie
 3. Panu gen. bryg. Romanowi Kopce – Dowódcy 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku
 4. Panu płk pil Romanowi Stefaniakowi – dowódcy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
 5. Panu płk Piotrowi Sulwińskiemu – dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej WOT
 6. Panu ppłk Markowi Janczakowi – Dowódcy mrzeżyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
 7. Panu ppłk Mariuszowi Polowi – Szefowi Wydziału Rekrutacji i Promocji Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie
 8. Panu mjr Mariuszowi Malko – dowódcy 142. batalionu lekkiej piechoty WOT w Trzebiatowie
 9. Panu mjr SG Andrzejowi Seroczyńskiemu – Komendantowi Placówki w Świnoujściu Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 10. Panu kmdr Markowi Padjasowi – Wiceprezesowi Ligii Morskiej i Rzecznej
 11. Panu inspektorowi Krzysztofowi Boguszewiczowi – Komendantowi Powiatowemu Policji w Gryficach
 12. Panu Wojciechowi Zdanowiczowi – Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie
 13. Pani Edycie Miśkowiec Trawniczek – kapitan portu Dziwnów
 14. Panu Szymonowi Jędrzejowskiemu – kierownikowi Obwodu Ochrony Wybrzeża w Niechorzu
 15. Panu Sebastianowi Klusce – Dyrektorowi Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni
 16. Panu Dominikowi Hołdyńskiemu – Kierownikowi Brzegowej Stacji Ratownictwa w Dziwnowie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
 17. Panu bryg. Andrzejowi Gołdynowi – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach
 18. Panu mł. bryg. Arturowi Rogińskiemu – Zastępcy komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach
 19. Panu Łukaszowi Kosińskiemu – Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu
 20. Panu Jackowi Nowakowi – Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobierowie
 21. Panu Pawłowi Ługowskiemu – Komendantowi Straży Gminnej w Rewalu
 22. Księdzu Kanonikowi Józefowi Czujko – Proboszczowi Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Niechorzu
 23. Pani Magdalenie Balkowskiej Nowak – Prezes Zarządu Wodociągi Rewal
 24. Pani Dominice Winiarskiej Chodziutko – Dyrektorowi Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
 25. Panu Henrykowi Gmyrkowi – Prezesowi Stowarzyszenia Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego
 26. Pani Annie Szkódlińskiej – Przewodniczącej Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Niechorzu
 27. Pani Joannie Błachucie – Kierownikowi referatu promocji Gminy Rewal
 28. Pani Joannie Lewickiej – Sołtysowi Śliwina
 29. Panu Wojciechowi Pawlukowi – Sołtysowi Niechorza
 30. Panu Pawłowi Pawłowskiemu – pełnomocnikowi Wójta Gminy Rewal ds dziedzictwa kulturowego
 31. Młodzieżowej orkiestrze dętej z Płotów
 32. IGA’cki Band ze Szczecina
 33. Folk Wagon ze Szczecina
 34. Pirackiej Przygodzie z Kołobrzegu

Szczególne podziękowania kierujemy do rybaków i armatorów łodzi rybackich, które wzięły udział w paradzie morskiej :

 1. Dariusza Karmowskiego
 2. Aleksandry Budner Wachowiak