Trzęsacz jest niewątpliwie jedną z najbardziej znanych miejscowości gminy Rewal. Powodem tej sławy jest niezwykły zabytek- ruiny kościoła gotyckiego na klifie. Pierwsze wzmianki o miejscowości jako wsi parafialnej pojawiły się w dokumentach z 1331 r. Początkowo figurowała pod nazwami Hove, Thom Have, i Thom Hage oraz najpopularniejszą i najdłużej funkcjonującą nazwą Hoff. Pierwszym właścicielem wsi o którym wiemy na pewno był Heinrich von Knutt, zarządzający Trzęsaczem pod koniec XV wieku.

Następnie w 1594 r. jego właścicielem został Klaus von Puttkammer. Najbardziej znamiennym dla historii miejscowości zarządcą był Jakob von Flemming wywodzący się z rodu o dużych wpływach w środkowej i północnej Europie.

Wiek XVIII okazał się dla Trzęsacza okresem częstych zmian właścicieli, którzy swoimi poczynaniami powoli doprowadzali ją do upadku. Szczęśliwie na początku wieku XIX pojawił się Fryderyk Wilhelm von Elbe, który wraz z następującym po nim synem Teodorem Ernestem przywrócili wsi dawną świetność. Praktycznie do początku XX wieku Trzęsacz przechodził przez ręce kolejnych właścicieli: Karla Eduarda Dumstreya, rotmistrza von Köller i jego syna Edgara.

Na początku swego istnienia Trzęsacz był miejscowością rolniczo- rybacką, co ciekawsze rybacy nie łowili na morzu lecz na istniejącym jeszcze pod koniec XVIII wieku jeziorze. Wieś zaczęła być postrzegana jako miejscowość o walorach turystycznych po II wojnie światowej. Od tego czasu powoli powstawały tam kolejne obiekty turystyczne, tym bardziej że zainteresowanie turystów historią ruiny kościoła na klifie rosła. Trzęsacz na przełomie XX i XXI wieku rozrastał się gwałtownie, a na jego terenie powstało wiele obiektów o wysokim standardzie. Obecnie miejscowość kojarzona jest z wieloma istotnymi wydarzeniami na skalę ogólnopolską i europejską. Starania Trzęsacza zostały docenione w 2010 roku kiedy to został odznaczony certyfikatem „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”.