Informacje o pomocy jaką oferują Urząd Pracy oraz ZUS pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Usługa realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
(tel. 91 425 61 23, 94 344 50 34, 94 344 50 22, 94 344 50 00):

  • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach (tel. 91 38 43 506):

  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do 5 000 zł z możliwością umorzenia
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych do 23.04.2020 r. trwa nabór wniosków
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do 23.04.2020 r. trwa nabór wniosków
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych do 23.04.2020 r. trwa nabór wniosków
  • Usługi realizowane przez ZUS (tel. 91 38 77 500):
  • Odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r.
  • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS
  • Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł albo 2 080 zł