Informacje o pomocy jaką oferują Urząd Pracy oraz ZUS pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Usługa realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
(tel. 91 425 61 23, 94 344 50 34, 94 344 50 22, 94 344 50 00):

Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach (tel. 91 38 43 506):

  • Usługi realizowane przez ZUS (tel. 91 38 77 500):
  • Odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r.
  • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS
  • Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł albo 2 080 zł