Udowodnili to uczestnicy realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu interaktywnego projektu filmowo-fotograficznego pt. „Naszymi oczami”.

W dniach 5-11 października gościliśmy grupę z Pawłogradzkiego Miejskiego Liceum, której towarzyszyła lokalna młodzież. Założeniem wymiany było ukazanie świata widzianego przez uczestników za pomocą fotografii oraz filmu.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Cały tydzień upłynął bardzo intensywnie. Podczas dwóch wycieczek, autokarowej i rowerowej, młodzież odkryła interesujące miejsca Gminy Rewal,

dowiedziała się na czym polega praca gminnego samorządu oraz poznała elementy lokalnej historii i zwyczajów. W trakcie zajęć plenerowych wykonano fotografie zabytkowych i współczesnych obiektów architektonicznych.

Ważnym elementem planu warsztatów był wywiad z Panem Jerzym Jasickim, czynnym zawodowo rybakiem, zrealizowany w rewalskiej przystani. Za sprawą tłumacza wszystkie pytania doczekały się wyczerpujących i niejednokrotnie zabawnych odpowiedzi.

Niemniej polsko-ukraińska młodzież nie korzystała z pomocy tłumacza zbyt często, wspólne pasje oraz znajomość języka angielskiego w pełni wystarczyły aby dzieci szybko się zaprzyjaźniły. Podczas wspólnego ogniska i dyskoteki okazało się, że nie łączy ich jedynie pasja do filmu i fotografii. Muzyka była kolejnym „łącznikiem”, a kiełbaski pieczone nad ogniskiem smakowały zdecydowanie lepiej przy śpiewie i dźwiękach gitary.

A gdy pożegnania nadszedł czas…

W Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu zaprezentowano efekty wspólnych działań. Z fotoreportażu powstały kolaże na barwach naszych flag, aby móc przypominać spędzone razem chwile twórczego działania. Owocem tygodnia intensywnej pracy jest relacja foto oraz wideo, którą z nieukrywaną dumą i radością dzielimy się z Państwem.

Szczególne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w należą się naszym partnerom: Radzie Gminy Rewal, Centrum Informacji Promocji i Rekreacji Gminy Rewal, Rewal Bike System oraz Kompleksom Sportowym w Niechorzu i Rewalu, Jerzemu Jasickiemu, Stefanowi Słocie, Latarni Morskiej w Niechorzu oraz Multimedialnemu Muzeum na Klifie w Trzęsaczu.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży