Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach we współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w organizuje szkolenie pt. „Uregulowania formalno-prawne dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych”.

Celem szkolenia będzie m.in. promocja oraz popularyzowanie informacji na temat produktów tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego, omówienie wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych oraz członkostwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie, a także przedstawienie zasad sprzedaży bezpośredniej z produkcji rolnej.

Niniejsze szkolenie odbędzie się w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w dniu 19 listopada 2018 r.
Szkolenie skierowane zostało do producentów produktów lokalnych i regionalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, laureatów konkursów kulinarnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich województwa zachodniopomorskiego.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia
  2. Produkt jako element dziedzictwa kulturowego regionu /tradycja, pochodzenie, historia produktu.
  3. Prezentacja, charakterystyka produktów tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego
  4. Przerwa
  5. Omówienie wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.
  6. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie
  7. Zasady sprzedaży bezpośredniej vz produkcji rolnej.