22 grudnia 2014 r. odbyła się III już sesja Rady Gminy VII kadencji. Wśród projektów uchwał znalazły się: Roczny program współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 r.

zasady przyznawania i określania wysokości diet sołtysom, podatek od nieruchomości, rolny i leśny w drodze inkasa oraz określenie inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, odwołanie skarbnika gminy. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Sesję swą obecnością zaszczycili były wójt Józef Gandurski oraz były radny Gminy Rewal Jan Trafny zasiadający obecnie w Radzie Powiatu Gryfickiego. Po sesji radni wzięli udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez radne Marzenę Salamon oraz Barbarę Szewczyk, które zadbały o prawdziwie świąteczny poczęstunek i wspaniałą atmosferę.

Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Tasarz oraz Wiceprzewodniczący Paweł Żoła w imieniu radnych oraz zaproszonych gości pragną serdecznie podziękować Pani Marzenie Salamon i Barbarze Szewczyk za zaangażowanie w przygotowanie poczęstunku.