Leśnictwo — plakat.ISO

31 stycznia 2024r. ( środa ) godz. 16.00

Sala w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobierowie ul. Zgody 7.

Wójt Gminy Rewal – Konstanty Tomasz Oświęcimski oraz Przewodnicząca Koła nr 4. w Pobierowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów – Beata Sipiak, zapraszają 1 stycznia 2024r. ( środa ) godz. 16.00 na spotkanie pt. „Pobierowo jakiego nie znamy…- Czyli z kart historii nadmorskiego wczasowiska”.

Prelekcję historyczną z pokazem multimedialnym oraz dyskusję z publicznością poprowadzi Paweł Pawłowski – historyk regionalista, muzealnik oraz pilot i przewodnik wycieczek – pełnomocnik Wójta Rewala ds. dziedzictwa kulturowego.

Przybliżone zostaną tematy dot. historii powstania Pobierowa, jego przedwojennej rozbudowy w stylu nadmorskiej osady wypoczynkowej oraz czasy kiedy królował wypoczynek zorganizowany w ramach Funduszu Wczasów Pracowniczych. Poruszone zostaną również wątki tzw domku Ewy Braun, pomnika nieznanego żołnierza oraz strzeżonej tajemnicą wojskową historii 71. Dywizjonu Ogniowego Artylerii Rakietowej Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Pobierowie.

Ta nowa propozycja spotkania poświęconego zagadkom przeszłości, ma służyć przybliżeniu i upowszechnianiu historii lokalnej.  Zapraszamy na otwarty wykład połączony z dyskusją przy kawie i herbacie. Spotkanie z regionalistami i hobbystami to możliwość wymiany informacji i uzupełnienia wiedzy o naszej „Małej Ojczyźnie”.

Celem projektu jest budowanie poczucia tożsamości wśród mieszkańców Wybrzeża Rewalskiego, utrwalanie narodowego dziedzictwa w obszarze kultury i historii, wychowanie młodego pokolenia pod hasłem „o przeszłości dla przyszłości” a przede wszystkim integrowanie mieszkańców, środowiska pasjonatów historii, nauczycieli, edukatorów i kolekcjonerów oraz przewodników turystycznych.

Spotkanie w Remizie OSP w Pobierowie, to także zwrócenie uwagi na społeczność Druhów strażaków i ich roli w budowaniu wspólnoty mieszkańców Gminy Rewal.

Program :

16.00 – Powitanie uczestników przez Wójta Gminy Rewal i Przewodniczącą Koła nr 4. w Pobierowie PZERiI –  Przedstawienie idei spotkań poświęconych historii „Małej Ojczyzny”

16.15 – „Pobierowo jakiego nie znamy…- czyli z kart historii nadmorskiego wczasowiska” – prelekcja historyczna z pokazem multimedialnym

17.15 – Dyskusja

 

Serdecznie zapraszamy!

 wstęp wolny