Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza dnia 10.11.2015 r. (wtorek) wszystkich mieszkańców Gminy Rewal o godz. 17.30-19.00 oraz (defaworyzowanych) mieszkańców Gminy Rewal o godz. 19.00-20.30

na spotkanie w sprawie:

uwag i propozycji do tworzonej lokalnej strategii rozwoju dotyczącej obszaru Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego na lata 2014-2020

Miejsce spotkania:

Urząd Gminy Rewal
Sala Konferencyjna
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal