Rewal, ul. Mickiewicza 9
e-mailsopikrewal@gmail.com

FanPage na FB: https://www.facebook.com/SOPiKRewal2008/info/?tab=page_info

Osoby do kontaktu:      

Wioletta Mackiewicz-Pietrasik Tel.601 584 998

Artur Łukomski Tel. 603 974 214

Grzegorz Składanowski  Tel. 695 869 002

Opis działalności w skrócie:

SOPiK  jest stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym i działa od 2008 r. – najpierw jako Aktyw Społeczny, a  od 2009 r. pod obecną nazwą.

SOPiK powstał jako społeczna, oddolna inicjatywa mająca na celu ratowanie panoramy widokowej na morze przy ulicy Saperskiej w Rewalu, wzdłuż skarpy powyżej boksów rybackich. A jego działanie i trwanie legitymizuje poparcie mieszkańców Rewala, wyrażone na zebraniach wiejskich u początków powstania stowarzyszenia oraz podpisy połowy pełnoletnich mieszkańców, a także ciągłe wsparcie i poparcie dla naszych działań. Problem z możliwą zabudową czy rozbudową boksów rybackich pod działalność komercyjną ciągle istnieje i – ku ubolewaniu – wciąż trwają zakusy na wykorzystanie tego terenu niezgodnie z przeznaczeniem i wbrew opinii większości  mieszkańców Rewala.

Główne zadania wynikające ze Statutu:

1)      realizacja i ochrona praw obywatelskich;

2)       ochrona środowiska naturalnego;

3)       ochrona zasobów krajobrazowych i turystycznych Gminy Rewal;

4)       opracowanie kierunku rozwoju Naszej Gminy w zgodzie z potrzebami większości mieszkańców i możliwościami środowiska naturalnego.

Dokonania i aktualne działania:

1)      niedopuszczenie do dalszej zabudowy terenu i rozbudowy boksów rybackich;

2)      skomunalizowanie plaży i wydmy na terenach przystani rybackich w Rewalu i Niechorzu;

3)      a – co najważniejsze – sprawiliśmy, że o temacie można rozmawiać publicznie, nie jest jedną z kolejnych zadawnionych spraw, która dzieją się w sposób niejawny; organizujemy spotkania, uczestniczymy w szkoleniach i konsultacjach, stworzyliśmy przyjazny klimat dla rzeczowej debaty; spotykamy się z radnymi, wójtem i urzędnikami.

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy mieszkaniec i/lub miłośnik Gminy Rewal, Rewala i plaży, który chce wspólnie pracować, troszczyć się o prawa obywatelskie oraz równe traktowanie obywateli i podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim chronić naturalne i turystyczne zasoby Naszej Gminy. Chętnie przyjmiemy każdą pomoc i aktywne wsparcie, czekamy na pomysły, możemy je wspólnie realizować.