Na początku stycznia tradycyjnie zaglądamy do statystyk Urzędu Stanu Cywilnego w Rewalu i podsumowujemy miniony rok. 📊
Liczba mieszkańców Gminy Rewal według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 3558 osób w tym:
w Pobierowie – 935,
w Pustkowie – 118,
w Trzęsaczu – 114,
w Rewalu – 1027,
w Śliwinie – 275,
w Niechorzu – 911 ,
w Pogorzelicy – 178.
Oznacza to spadek o 18 osób w stosunku do ostatniego dnia roku 2021. Liczba mieszkańców wynosiła wówczas 3576 osób.
W Naszej Gminie w roku 2022 urodziło się 20 dzieci, natomiast w roku poprzednim 23.
W minionym roku zarejestrowano 44 akty małżeństwa 👰‍🤵, w tym:  29 małżeństw cywilnych oraz 15 konkordatowych.
W oparciu o dane statystyczne Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Rewal w 2022 r. zmarło 29  mieszkańców. Liczba ta jest mniejsza o 6 osób względem roku poprzedniego.
Warto również wspomnieć, że w ubiegłym roku w tutejszym Urzędzie od dnia 24 lutego 2022 r. nadawano status UKR, który świadczy o tym, że osoba która go posiada przebywa na terenie RP z uwagi na działania wojenne w Ukrainie i jest objęta ochroną czasową. Liczba nadanych statusów UKR na koniec roku wyniosła 1135 wniosków, 89 osobom nadano numer PESEL na podstawie odrębnych przepisów oraz zameldowano na pobyt czasowy 118 obywateli Ukrainy.