…wyprawa w poszukiwaniu mostów między dawniej a dziś…

Historia prawie dwustuletniego kurortu nad Bałtykiem, zawarta w fotografiach dawnych  i współczesnych, wzbogacona o fakty i anegdoty dotyczące miejsc i ludzi tu żyjących, jest warta obejrzenia.

Wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie „SAK” w ramach Mikrodotacji – Małe Inicjatywy Lokalne ma przede wszystkim na celu pogłębienie świadomości przynależności terytorialnej mieszkańców Rewala, upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach tych ziem, budzenie poczucia dumy i patriotyzmu lokalnego przy jednoczesnym zachowaniu szacunku do przeszłości.

Jest małym krokiem prowadzącym  do opublikowania bogatych losów pogranicznej miejscowości i zainspirowania wszelkiej aktywności naukowej i artystycznej.

W pracach nad przygotowaniem ekspozycji uczestniczyli członkowie SAK oraz osoby zaangażowane emocjonalnie w realizację ww. celów.

Wernisaż odbędzie się 23 października 2015 r w godz. 17.00-21.00wystawę można także obejrzeć w dniach 23-31 października 2015 r. w godz. 12.00-19.00.

Miejsce:  Gminny Ośrodek Kultury  w Rewalu przy ul.Słowackiego 1.

Zapraszamy serdecznie do udziału w przedsięwzięciu.

Członkowie „SAK”