W związku z nowym podejściem do finansowania projektów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020, Powiat Gryficki wspólnie z Partnerami przystąpił do opracowania Kontraktu Samorządowego.

Rolą Kontraktu jest stymulowanie rozwoju lokalnego i regionalnego dzięki interwencji finansowej ze źródeł zewnętrznych.

Kontrakt Samorządowy ma na celu integrację wszystkich planowanych projektów i przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe w nowej perspektywie finansowej.

Wpisując dane przedsięwzięcie w Kontrakt Samorządowy, każdy z wyżej wymienionych sektorów gospodarki, wykazując komplementarność swojego projektu z celami jednostek samorządu terytorialnego, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy ocenie projektu w procedurze konkursowej, co skutkować może większym prawdopodobieństwem otrzymania dofinansowania. Przedstawienie propozycji projektu komplementarnego do Kontraktu Samorządowego realizowanego przez Powiat Gryficki, zwiększa szanse otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki finansowe w perspektywie 2014 – 2020 do wypełnienia  tabeli informacyjnej projektu i przesłania jej na adres: naszkontrakt@gryfice.pl bądź odesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

Szczegóły oraz formularz projektowy w wersji elektronicznej znajdą Państwo na stronie: http://www.gryfice.pl/kontrakt2.html

Ostateczny termin przesłania tabeli informacyjnej na ww. adres lub e-mail został przesunięty na 10.09.2014 r.

Wszystkich informacji na temat Kontraktu Samorządowego oraz działań z nim związanych udziela Zespół ds. realizacji Kontraktu Samorządowego pod numerem telefonu 91 38 464 50 wew. 443.