Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP

 

 

ZARR S.A. zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne nt.  zasad ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP” Działanie 1.16 RPO WZ 2014-2020, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek), o godz. 10:30, w siedzibie ZARR S.A., przy ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (sala konferencyjna na parterze).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania:
10.30 – 10:40  – Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania
10:40 – 11:30  – Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie:
przedstawienie zasad ubiegania się o granty na doradztwo, w tym m.in. procesu naboru, kryteriów wyboru projektów i zasad refundacji omówienie wzoru wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami, w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku
11:30 – 11:45  – Przerwa
11:45 – 12:30  – Przedstawienie ofert Instytucji Otoczenia Biznesu województwa    zachodniopomorskiego w zakresie specjalistycznego doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
12:30 -13:00  – Konsultacje indywidualne, zakończenie spotkania.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu  poprzez przesłanie stosownego maila na adres innowacje@zarr.com.pl najpóźniej do dnia 29.03.2018 r. (piątek).

Jednocześnie przypominamy o możliwości bezpłatnych konsultacji z Doradcą Przedsiębiorcy w Biurze Projektu przy ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (pokój nr 8) – w dni robocze, w godz. 8:00-16:00 –  w zakresie ubiegania się o granty oraz oferty zachodniopomorskich IOB.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Doradca Przedsiębiorcy –  tel. 91 813 64 51, e-mail: innowacje@zarr.com.pl
Więcej o projekcie:  http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo