„Fundusze Europejskie na inwestycje turystyczne dla przedsiębiorstw”; od 300 tysięcy do 4 milionów złotych dotacji dla przedsiębiorstw na rozwój turystyki.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia dla projektów dotyczących tworzenia atrakcji turystycznych/produktów turystycznych lub realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego.

Spotkanie dedykowane jest zbliżającemu się naborowi wniosków do działania 1.5 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Maksymalny poziom wsparcia pojedynczego projektu to 55% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łącznie na projekty dotyczące rozwoju turystyki przeznaczono 42 miliony złotych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 13.03.2017 r o godzinie 10.00 w Rewalu – Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal; sala Rady Gminy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.