Zapraszamy do udziału w Konkursie  NA GMINĘ O NAJWYŻSZYM ODSETKU SPISANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W KANALE SAMOSPISU.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 25 listopada 2020 r.

Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody. 

Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.